Thursday, February 11, 2016

போனஸ் 2 GB சேமிப்பு வழங்குகிறது கூகிள்


கூகிள் நிறுவனம் நமது கூகிள் அக்கவுண்டை சரிபார்த்தால் 2GB சேமிப்பை போனஸாக வழங்குகிறது. இந்த போனஸ் 2GB பெற்றுக்கொள்ள இன்று கடைசி நாள் (11-02-2016).
உங்களது அக்கவுண்ட் செக்கியூரிட்டியை அதிகரிக்க இது உதவுகிறது, அதோடு உங்களது அக்கவுண்ட் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும்.